Εφαρμογές

sh01-029

Εφαρμογή θερμομονωτικού

Ένα πολύ σημαντικό σημείο κατά την πραγματοποίηση έργων όπως οι μονώσεις κτιρίων ή η θερμοπρόσοψη, είναι η κατάλληλη επιλογή στα θερμομονωτικά υλικά. Τα υλικά αυτά εξασφαλίζουν τη σωστή θερμική αγωγιμότητα του χώρου στον οποίο εφαρμόζονται, δίνοντάς του τη δυνατότητα να μένει ανεπηρέαστος, όσο είναι δυνατό, από παράγοντες που μεταβάλουν τη θερμοκρασία. Αυτό πρακτικά σημαίνει μείωση των θερμικών απωλειών και καλύτερη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο εσωτερικό του χώρου.

Εφαρμογή ηχομονωτικού

Όταν ένα ηχητικό κύμα διέρχεται μέσω του αέρα και συναντά ένα χώρισμα, η ενέργειά του ανακλάται και η υπόλοιπη απορροφάται. Μέρος της απορροφούμενης ενέργειας εξαπλώνεται μέσα στο κτήριο, και η υπόλοιπη το διασχίζει και μεταδίδεται προς την άλλη πλευρά. Η ηχορύπανση βλάπτει την υγεία του ανθρώπου, και επηρεάζει τις καθημερινές του δραστηριότητες. Είναι σημαντικό να έχουμε μια μόνωση υψηλής ακουστικής απόδοσης, προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας.

sh01-049
sh01-054

Στεγανοποιηση

Η στεγανοποίηση είναι μία υποχρεωτική εργασία που γίνεται για να λύσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν, από την εισροή του νερού από τις εξωτερικές επιφάνειες προς τον οικοδομικό σκελετό. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε την αλλοίωση του βασικού τμήματος μιας οικοδομικής κατασκευής, ενώ ταυτόχρονα θα επέφερε αρνητικές επιπτώσεις και στην υγεία των ενοίκων. Γι’ αυτό το λόγο, η σωστή αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, εκτός από επιτακτική, είναι και μέτρο προστασίας από μεταγενέστερα προβλήματα, που μελλοντικά μπορεί να προκύψουν στα υπόλοιπα τμήματα της οικοδομής. Η στεγανοποίηση αλλά και η θερμομόνωση αποτελούν δύο από τα βασικότερα στοιχεία για την καλή ενεργειακή λειτουργία μιας οικοδομής.

Ενισχυση εδαφων – αποστραγγιστικα

Οι τεχνικές βελτίωσης και ενίσχυσης εδαφών αποτελούν επεμβάσεις με σκοπό την αλλαγή της δομής του προβληματικού εδάφους, ώστε να βελτιωθούν τα μηχανικά του χαρακτηριστικά και να αυξηθεί η φέρουσα ικανότητά του. Η αποστράγγιση είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα όπου οι διεισδύσεις ύδατος μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές ζημιές στα τεχνικά έργα. Για να κατασκευαστεί ένα σωστό δίκτυο αποστράγγισης είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι υπόγειες διεισδύσεις ύδατος. Συχνά είναι απαραίτητο να γίνει έρευνα της επιφανειακής και της υπόγειας υδρολογίας με τη βοήθεια μετεωρολογικών, υδρομετρικών δεδομένων.

sh01-040
sh01-057

Επενδυσεις οψεων

Ο καλός σχεδιασμός οδηγεί σε ικανοποιητικά αισθητικά αποτελέσματα και οι επενδύσεις όψεων βοηθούν σε αυτό, αφού προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες με διάφορα χρώματα, ρυθμούς και βάθη στην αρχιτεκτονική. Τα δομικά στοιχεία των επενδύσεων όψεων (πάνελ)  μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνα τους ή σε συνδυασμό με άλλα υλικά, για να δημιουργήσουν εκπληκτικά αποτελέσματα, υψηλής αισθητικής αλλά και αυξημένου αποτελέσματος, τόσο από άποψη ενεργειακής απόδοσης όσο και από άποψη στατικής του κτηρίου.

Επικαλυψεις – διαμορφωσεις δαπεδων

Τα βιομηχανικά δάπεδα είναι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται προκειμένου να δημιουργηθούν τα κατάλληλα στρώματα δαπέδου που θα είναι υψηλής αντοχής και θα μπορούν να επωμιστούν βάρη, χτυπήματα, τριβές, κλπ. Οι χώροι που απαιτούν συνήθως βιομηχανικά δάπεδα, έχουν να κάνουν με μεγάλες επαγγελματικές εφαρμογές, όπως, γκαράζ, συνεργεία, βιομηχανίες, εργοστάσια, ΚΤΕΟ, πυλωτές, ταράτσες, αποθήκες, και πολλά άλλα. Τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη της τεχνολογίας των υλικών που χρησιμοποιούνται στα βιομηχανικά δάπεδα, έχει επιφέρει αλματώδη και ουσιώδη αλλαγή, αυξάνοντας την αντοχή και βελτιώνοντας άριστα τη στεγανότητα.

osfny7q
sh01-055

Συστηματα εσωτερικης δομησης

Η ξηρά δόμηση, χρησιμοποιείται σε χώρους που συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινότητα και που μέσα σε αυτούς κατοικούμε, εργαζόμαστε, διασκεδάζουμε, μορφωνόμαστε, επενδύουμε σε χρήμα και σε χρόνο, και αποτελούν πεδία εφαρμογής της ξηράς δόμησης. Απαιτεί την κατασκευή ενός μεταλλικού σκελετού (συνήθως από γαλβανισμένη λαμαρίνα) που εξασφαλίζει ταχύτητα τοποθέτησης, ευελιξία διαμόρφωσης των χώρων με δυνατότητα διέλευσης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και αγωγών αερισμού και κλιματισμού. Ο σκελετός αυτός επενδύεται με προκατασκευασμένα στοιχεία (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ινοσανίδες, πλάκες γύψου, ορυκτές ίνες), τα οποία μετά το κατάλληλο φινίρισμα και αρμολόγησης, προσφέρουν την τελική λεία επιφάνεια έτοιμη για επεξεργασία (βάψιμο, ταπετσαρία, πλακάκια).

Επιχρισματα – αρμολογησεις

Τα επιχρίσματα ή σοβατίσματα ή σοβάδες προσφέρουν προστασία στο φέροντα οργανισμό (σκελετό) αλλά και στην τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομές (κοινά τούβλα). Προστασία από τις καιρικές συνθήκες (νερό, ηλιακή ακτινοβολία) αλλά και από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τα επιχρίσματα επίσης προσφέρουν μια εμφάνιση της επιλογής μας που θέλουμε να έχει η οικοδομή. Ανάλογα με τον τύπο του σοβατίσματος μπορούμε να έχουμε μια λεπτή και λεία επιφάνεια, άγρια κλπ.

sh01-032