Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Ενεργειακή ΤαυτότηταΤι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ);

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου ή κτιριακής μονάδας απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του και ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.

 

Τι διάρκεια έχει ένα ΠΕΑ;

Καθώς το ΠΕΑ αφορά στο ακίνητο (κτίριο ή κτιριακή μονάδα) και όχι στα πρόσωπα, δεν απαιτείται η έκδοση νέου ΠΕΑ στο δεκαετές διάστημα ισχύος του εφόσον στο κτίριο ή την κτιριακή μονάδα δεν έχουν υπάρξει μεταβολές οι οποίες να συνιστούν ριζική ανακαίνιση (ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας), όπως αυτή ορίζεται στην παρ.12 του άρθρου 2 του ν.4122/2013.

 

Για ποια κτίρια επιβάλλεται η έκδοση ΠΕΑ;

Το ΠΕΑ εκδίδεται για κτίριο ή κτιριακή μονάδα κατηγορίας και χρήσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.» , σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.

Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαμορφωμένο κέλυφος δεν εκδίδεται ΠΕΑ (π.χ. σε ημιτελή, ασκεπή ή εγκαταλελειμμένα κτίρια ή κτιριακές μονάδες). Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4122/2013, πρόστιμο σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική (εφόσον δεν υφίσταται ισχύον ΠΕΑ):

 • κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.
 • κατά την πώληση ή μίσθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, επιδεικνύεται από τον ιδιοκτήτη το ΠΕΑ ή αντίγραφό του, στον υποψήφιο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή και παραδίδεται αυτό στο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή.

 

Ποιος είναι ο υπόχρεος για την έκδοση ΠΕΑ;

Ως υπόχρεος νοείται ο ιδιοκτήτης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας ή ο διαχειριστής του κτιρίου ως εντολοδόχος των ιδιοκτητών.

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του μελετητή/μηχανικού;

Στο ΠΕΑ του ακινήτου ο μελετητής/ μηχανικός, υπεύθυνος της έκδοσής του, υποχρεούται να παρέχει μια μικρή οικονομοτεχνική μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου.

ΠΕΑ

Ζητήστε μας προσφορά εδώ.

Επιλεγμένα Προϊόντα

 • AQUAMAT-ELASTIC

  ΑΠΟΧΡΩΣΗ Γκρι, λευκό. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2-4 kg/m2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 35 kg (25 kg A + 10 kg B), 18 kg (12,9 kg…

 • AQUAMAT-FLEX

  ΑΠΟΧΡΩΣΗ Γκρι, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2-4 kg/m2. . ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 33 kg (A+B), 18 kg (A+B)..   Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο

 • ISO-PRIMER

  ΑΠΟΧΡΩΣΗ Λευκό , ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 0,2-0,3 kg/m2 . ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 kg, 5 kg, 1 kg .   Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο

 • ISODIEN 4 PF ALU

  ΑΠΟΧΡΩΣΗ , ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ανάλογα με τη χρήση ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ρολό των 1m x 10m (10 m2) .   Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο

 • DUREBOND

  ΑΠΟΧΡΩΣΗ Γκρι ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Ως γέφυρα πρόσφυσης: περίπου 0,6 kg/m2. Για την πλήρωση κενού χώρου 1 lit απαιτούνται περίπου 1,5 kg…

 • DUROCRET

  ΑΠΟΧΡΩΣΗ Γκρι, λευκό, κεραμιδί. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Περίπου 15 kg/m2/cm. Kατασκευή λουκιού: 1,9-2,7 kg/m. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 kg, 5 kg.   Κατεβάστε το τεχνικό…

 • DUROCRET-FAST

  ΑΠΟΧΡΩΣΗ Γκρι ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Περίπου 15 kg/m2/cm. Kατασκευή λουκιού: 1,9-2,7 kg/m. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 kg   Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο

 • EPOMAX-ANCHOR

  ΑΠΟΧΡΩΣΗ Σκούρο γκρι ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Ανάλογα την εφαρμογή . ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 330 ml   Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο