Πλεονεκτήματα Συστήματος

Πλεονεκτήματα Συστήματος

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Με τη χρήση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης KELYFOS επιτυγχάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, καταναλώνοντας πολύ λιγότερα καύσιμα για ζέστη το χειμώνα και λιγότερο ρεύμα για κλιματισμό το καλοκαίρι. Συνεπώς, έχουμε απόσβεση του κόστους εφαρμογής από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του συστήματος, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής.

Προστασία του Περιβάλλοντος

Είναι γνωστή η αυξανομένη επιστημονική ανησυχία ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα του πλανήτη. Η υψηλή κατανάλωση ενέργειας οδηγεί σε εκπομπές ρυπογόνων αερίων και αυτό με τη σειρά του προκαλεί ατμοσφαιρική ρύπανση και αλλαγές στο κλίμα του πλανήτη. Η αύξηση των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 5,8 0C την δεκαετία του ‘90, αύξηση που δεν είχε δει η γη τα τελευταία 10.000 χρόνια. Με το νέο σύστημα KELYFOS επομένως, επιτυγχάνεται και μείωση των ρυπογόνων ουσιών στην ατμόσφαιρα.

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Από τον Ιανουάριο του 2006, τέθηκε σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης η Οδηγία 2002/91/EC για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η τελευταία, θα περιλαμβάνει μέτρα ώστε να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση του κτιριακού τομέα που σήμερα αποτελεί το 40% περίπου της συνολικής κατανάλωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το 50% των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Θερμική Άνεση όλο το χρόνο

Έχοντας ένα κτίριο θερμικά προστατευμένο από παντού, επιτυγχάνεται μια κατά το δυνατόν σταθερή θερμοκρασία καθόλη τη διάρκεια του έτους, με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

Θερμική Προστασία Κτιριακού Κελυφους

Με το νέο σύστημα KELYFOS, εκτός από την αύξηση της θερμομονωτικής ικανότητας του τοίχου και επομένως τη διατήρηση π.χ. της θερμότητας για αρκετά μεγάλο διάστημα μετά τη διακοπή της θέρμανσης, επιτυγχάνουμε την απόλυτη προστασία του κτιρίου από θερμικές καταπονήσεις ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Αποφυγή Δημιουργίας Θερμικών Γέφυρων

Θερμογέφυρες είναι τα τμήματα εκείνα του εξωτερικού περιβλήματος, που ο βαθμός θερμομόνωσής τους υπολείπεται σημαντικά του βαθμού θερμομόνωσης των στοιχείων που το περιβάλλουν. Oι απώλειες από τις θερμογέφυρες αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των ολικών απωλειών του κτιρίου, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες συνήθως αντιπροσωπεύουν ένα μικρό τμήμα του εξωτερικού κελύφους. Η προστασία των δομικών στοιχείων, έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζουν αυτά ομοιόμορφη θερμοπερατότητα και να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες. Διαφορετικά, εκτός των άλλων, δημιουργείται και μια δυσάρεστη αίσθηση ρευμάτων αέρα στον άνθρωπο, με εντονότερο πρόβλημα όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά θερμοκρασίας του εσωτερικού αέρα από την εσωτερική επιφάνεια του κτιρίου. Επομένως, με τη χρησημοποίηση του KELYFOS, διατηρείται ολόκληρο το κτίριο σε μια θερμικά σταθερή κατάσταση και επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα ζωής.

Αποφυγή Συμπύκνωσης Υδρατμών

H συμπύκνωση των υδρατμών του εσωτερικού χώρου στην περιοχή της θερμογέφυρας είναι το πιο συνηθισμένο αποτέλεσμα της ελλιπούς θερμομόνωσής της. Tο πρόβλημα αρχίζει καθώς οι υδρατμοί που δημιουργούνται κατά τη χρησιμοποίηση του κτιρίου έρχονται σε επαφή με τα ψυχρότερα τμήματα του εξωτερικού κελύφους, στην περιοχή των θερμογεφυρών. Kατά την επαφή αυτή, οι υδρατμοί μετατρέπονται σε νερό και τελικά σε μούχλα και επιφανειακές βλάβες. Με την εφαρμογή του KELYFOS το παραπάνω πρόβλημα ελαχιστοποιείται σε συνδυασμό με τον καλό αερισμό του χώρου.

Μηδενική Όχληση των Ενοίκων

Όλες οι εργασίες για την τοποθέτηση του συστήματος γίνονται στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου και δεν υπάρχει λόγος προσωρινής μετακίνησης των ενοίκων μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Επίσης, ο χώρος εφαρμογής παραμένει καθαρός, καθώς οι συσκευασίες είναι ελεγχόμενες και αποφεύγονται τα μπάζα. Τέλος, δεν έχουμε καμία μείωση του ωφέλιμου χώρου του κτιρίου.

Υψηλή Αντίσταση σε Κρούσεις

Ο συνδυασμός εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM IB-SL της DOW και των έτοιμων σοβάδων KELYFOS FINE/DÉCOR, σε συνδυασμό με την ινοπλσμένη κόλλα KELYFOS THERMO της ISOMAT, προσφέρει υψηλή αντίσταση σε κρούσεις με αποτέλεσμα το σύστημα να μπορεί να τοποθετηθεί στο σύνολο της τοιχοποιίας, χωρίς κίνδυνο να τραυματισθεί από τυχόν κακομεταχείρηση.

Μηδενική Απορρόφηση Υγρασίας

Τόσο οι θερμομονωτικές πλάκες της DOW, όσο και οι σοβάδες της ISOMAT, έχουν σχεδόν μηδενική απορρόφηση υγρασίας, με αποτέλεσμα να διατηρείται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του δομικού στοιχείου σταθερός καθ’όλη τη διάρκεια ζωής του έργου και έτσι να διατηρούνται σταθερές οι θερμομονωτικές ιδιότητες του συστήματος.

Πιστοποίηση Συστήματος

Το σύστημα φέρει την επίσημη πιστοποίηση European Technical Approval (ETA) της ευρωπαϊκής ένωσης. Τα επίσημα tests έχουν πραγματοποιηθεί από το ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο MPA της Γερμανίας, σύμφωνα με την οδηγία ETAG 004 (European Technical Approval Guideline) για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Εμπειρία

Τα 50 χρόνια εμπειρίας της DOW σε συνδυασμό με τα πάνω από 20 χρόνια παρουσίας της ISOMAT και της POLYKEM στην Ελλάδα, αποτελούν μια ουσιαστική εγγύηση για την ποιότητα του συστήματος. Οι πληθώρα των μέχρι τώρα έργων με χρήση θερμομονωτικών πλακών STYROFOAM της DOW και έτοιμων κονιαμάτων της ISOMAT και η ουσιαστική εμπειρία της POLYKEM στην εισαγωγή καινοτόμων υλικών στην οικοδομική αγορά, αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία και αναγνώριση του συστήματος στην ελληνική αγορά.

Ευκολία στην Εφαρμογή

Η ευκολία τοποθέτησης των στοιχείων του συστήματος από εκπαιδευμένα συνεργία, συντελεί στην γρηγορότερη και οικονομικότερη εφαρμογή του, μειώνοντας παράλληλα και το κόστος των εργατικών. Λόγω βολικής συσκευασίας των συστατικών του συστήματος είναι ελεγχόμενη η διαχείρηση των υλικών με αποτέλεσμα την οικονομικότερη δυνατή χρήση τους. Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, της τάξεως των 50C.

Ανακαίνιση Κτιρίου

Με τη χρησιμοποίηση του συστήματος KELYFOS επιτυγχάνεται μια ουσιαστική ανακαίνιση του κτιρίου το οποίο αποκτά νέα καλαίσθητη όψη, διατηρώντας κατά το δυνατόν, το ήδη υπάρχον αρχιτεκτονικό σχέδιο. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 8 έτοιμων αποχρώσεων με λεία ή αδρή επιφάνεια, αλλά και ευρεία γκάμα 20 ακόμη αποχρώσεων κατά παραγγελεία.