Υπηρεσίες

Η εταιρία DOMOKEM αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και έχοντας τεχνική κατάρτιση τις παρακάτω εργασίες και παρέχει τις υπηρεσίες:

ΜΕΛΕΤΕΣ

 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ KELYFOS
 • ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ KELYFOS

 • ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
 • ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ
 • ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ
 • ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ
 • ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΥΛΩΤΗΣ
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
 • ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΣΥΣΤΟΛΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
 • ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΕΣ
 • ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΣΑΝΣΕΡ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΒΡΑΝΕΣ PVC
 • ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΗΠΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
 • ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ ΡΥΣΕΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΤΑΒΑΝΙΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ